بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران

راهبند بازویی پارکینگ بیمارستان شریعتی تهران

نصب 1 دستگاه راهبند بازویی الکترومکانیک فول آپشن آگسا در بیمارستان شریعتی تهران

agsaco